Recently added

Project Report: Recent submissions

 • Saiful Anuar Kamaludin (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan mencirikan segala maklumat berkaitan dua model pangkalan data
 • Roslina Alias (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Perisian kursus asas bahasa isyarat tahun satu merupakan perisian yang menggunakan konsep multimedia yang memaparkan paparan grafik yang menarik
 • Rashidah Abdul Rashid (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Teknologi maklumat telah berperanan sebagai asas untuk menyimpan maklumat
 • Rohani Abdul Manaf (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem pengesahan paya bakau adalah satu sistem yang mudah dan berkos rendah yang digunakan untuk mengesan kawasan hutan paya bakau sahaja Correct one of these
 • Rohani Abdul Manaf (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem pengesahan paya bakau adalah satu sistem yang mudah dan berkos rendah yang digunakan untuk mengesan kawasan hutan paya bakau sahaja
 • Nor Aminah Saadun (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Penyelidikan yang dibuat adalah khusus kepada model penuh sais crossbar yang mempunyai prestasi pemindahan data dan komunikasi yang baik.
 • Mohd Nazri Yaakub (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Objektif utama adalah untuk mengenalpasti teori dan konsep kaedah formal dan menghasilkan spesifikasi formal bagi sistem yang dibangunkan
 • Mohd Nasran Hussin (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Perkembangan yang pesat teknologi maklumat telah membawa kepada pembangunan teknologi pengkomputeran khususnya dalam bidang rangkaian
 • Mohd Bukhairi Mohamad Ghazali (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem Client/Server adalah gabungan di antara sistem berasaskan ramah pengguna dengan sistem kerangka utama
 • Mohd Amru Saifullah Alias (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Semua piawaian diperlukan dalam penghasilan sistem aplikasi berasaskan web agar ia berkualiti serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki dalam pembangunannya
 • Masniza Manan (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem maklumat Kentucky Fried Chicken adalah merupakan satu sistem maklumat pengkalan data yang menggunakan konsep persekitaran berbilang pengguna melalui rangkaian pelanggan
 • Lee Wai Kin (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem penilaian kesegaran dan kualiti ikan berasaskan logik fuzi merupakan sistem yang berasaskan web yang digunakan untuk menilai kualiti dan kesegaran ikan
 • Kang Chian Gim (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Projek ini bertujuan untuk menbangunkan satu pakej perisian yang dipanggil Pakej Penterjemahan Alkhawarizmi
 • Mohd Suffian Yahya (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Sistem permainan ini bercorakkan pengembaraan
 • Mohd Rameah Paul Mohd Yusof (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Data merupakan sumber kritikal yang perlu diurus dengan baik dan kebanyakan organisasi korporat mengambil berat bagaimana data diuruskan
 • Mohd Norizhar Mat Yunos (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  This project covers the concepts of scrambling a message and makes it unreadable using cryptography methods and how to make confidential message imperceptible to human eyes by using some other data like an image.
 • Mohd Azam Mohd Amin (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Projek ini adalah berkaitan dengan dapatan semula imej yang berasaskan web dengan menggunakan teknik keserupaan histogram
 • Hayati A.rahman (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Perkembangan dunia teknologi maklumat dan pengurusan kerja secara berkomputer telah dapat meningkatkan mutu pengurusan kerja
 • Ham Yik Wah (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  SmarKid Browser 1.0.0 merupakan satu aplikasi pengembara internet yang membolehkan pengguna mencari laman web atau mengembara laman web yang dikehendaki
 • Foong Siew Jong (Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, 2003)
  Satu model perbarisan bagi aktiviti logistik di pelabuhan yang berkaitan dengan penjadualan, ketibaan,servis dan pelepasan kapal telah dikaji di dalam tesis ini

Search PPDSNZ


Advanced Search

Browse

My Account